Kontakt
Logga


Har du frågor och funderingar eller har du upptäckt något som är trasigt? Kontakta oss:


 
 
 
 

Krutets styrelse 2016:


Ordförande:

Niklas Jönrup

Resia


Sekreterare:

Sara Christiansson

Specialpedagogiska skolmyndigheten


Kassör:

Elise Johansson,

Resia

Suppleanter:


Karin Fornell

Trafikverket


Lars-Göran Gärds

PostNordKontaktuppgifter

Postadress:

Föreningen Krutet

Box 1048

405 22 Göteborg


info@krutet.se

Ledamöter:


Jessica Alard

Komplett Services Sweden


Arne Kostet

PostNord


Isabella Vasic

Trafikverket

E-post:

info@krutet.se